Gratis Ontwikkeladvies voor praktisch opgeleiden

UPDATE 4 april 2022:

Per 1 april 2022 is de STAP Ontwikkeladvies regeling definitief van kracht. Meer informatie over doelgroep, inhoud en wijze van aanmelden vind je hier.

 

STAP Ontwikkeladvies. Vanaf naar verwachting 1 april 2022 wordt een STAP Ontwikkeladvies beschikbaar gesteld voor groepen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing. Praktisch opgeleiden (t/m MBO 2) kunnen hier gebruik van gaan maken en zich aanmelden bij een loopbaancoach.
Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

Er worden 15.000 STAP Ontwikkeladviezen ter beschikking gesteld voor € 700 per afgegeven advies. Doel is deelnemers van de trajecten bij loopbaanprofessionals bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen, inzicht te geven in relevante ontwikkelkansen en scholingsmogelijkheden en handvatten te geven om daarmee aan de slag te gaan.

STAP-budget
Het STAP Ontwikkeladvies staat los van het STAP-budget, een subsidie voor alle burgers in Nederland om hun positie te versterken en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Voor deze regeling was grote belangstelling waardoor in korte tijd het beschikbare budget van de eerste ronde (maart/april 2022) is benut.

Het STAP Ontwikkeladvies is overigens geen voorwaarde voor het aanvragen van het STAP-budget. De beide regelingen staan daarom los van elkaar, maar vullen elkaar wel aan.

Inhoud STAP Ontwikkeladvies bij ‘Fluitend naar je werk’
Het traject bestaat uit vier (in principe online) gesprekken met je coach en wordt afgesloten met een persoonlijk ontwikkelplan, waarin acties beschreven staan die jij kunt doen om met plezier te (blijven) werken.

Het volgende komt aan bod:

  • Digitale arbeidsmarktscan,
  • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven,
  • Persoonsprofiel,
  • Toekomstoriëntatie,
  • Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.
 
Interesse?

Zodra de subsidieregeling definitief is, inclusief voorwaarden en instructies voor de aanvraag, zal dit op de website van ‘Fluitend naar je werk’ worden gepubliceerd.
Heb je belangstelling en wil je als eerste op de hoogte gesteld worden zodra de regeling beschikbaar is? Stuur dan een mail naar info@fluitendnaarjewerk.nl met als onderwerp ‘STAP Ontwikkeladvies’ en je bereikbaarheidsgegevens. Dan informeer ik je wanneer er nieuws is.

Skip to content