Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie

Odin Development Compass (ODC) Uniek meetinstrument om potentieel zichtbaar te maken

Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen en wat daarin effectief ontwikkeld kan worden.

De ODC ondersteunt u om betrouwbare keuzes te maken over de inzet van en uw investering in medewerkers, teams en management. Inzet van de ODC vergroot de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Het leidt tot duurzame groei en succes.

ODC Organisatie - Fluitend naar je werk

De ODC meet het bewuste én onbewuste

Minstens 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Het krachtige en unieke van de ODC ten opzichte van traditionele instrumenten is dat het ook het onbewuste meet.

Het ODC assessment-tool is gebaseerd op de analytische psychologie van Prof. Dr. C.G. Jung die constateerde dat bij het functioneren van een individu zowel bewuste als onbewuste processen meespelen.

Deze onbewuste processen hebben een grote invloed op het denken en handelen van mensen. Door bewustwording van onze natuurlijke drijfveren, onze natuurlijke kracht, ons gedrag als we onder druk staan en onze interactie met anderen, kunnen we leren om meer vanuit onze individuele kracht te werken in plaats vanuit aangepast gedrag.

ODC is uniek in het meten van onbewuste voorkeuren door gebruik van archetypische beelden.

ODC meting - Fluitend naar je werk

Focus op natuurlijke talenten

De inzet van de ODC faciliteert organisaties om te focussen op rollen in plaats van op functies. Het zichtbaar en herkenbaar maken van aangeleerde competenties (kwetsbare kracht), die onder (grote) druk leiden tot ineffectief gedrag, is essentieel voor optimale inzet van uw talenten.

De verschillende toepassingsmogelijkheden van de ODC, maar vooral ook het kunnen volgen van de tijdlijn ontwikkeling, maken dat optimaal talentmanagement duurzaam geborgd wordt in uw organisatie.

ODC toont de essentie in vier kleuren:

Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

Ontwikkelbaar talent
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen. Dit geeft extra energie.

Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.

Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.

Drijfveren - Fluitend naar je werk

Diepgaand

ODC meet, anders dan alle andere (ontwikkel-) assessment instrumenten, ook de onbewuste drijfveren van kandidaten. De diepgang die daarmee bereikt wordt, is een goede voorspeller voor gedrag onder grote druk.

Wie bekend is met diens competenties, eigen sterktes en zwaktes, drijfveren, hoe je reageert onder stress of eigen ‘schaduwkant’, beschikt daarmee ook over handvatten voor succesvol werken en leven. Of het nu gaat om de oriëntatie op of geschiktheid voor een volgende functie of opdracht, het verklaren van het vastlopen in de huidige (werk)omgeving, of het evalueren van de kwaliteiten van een team; ODC biedt hét instrument om snel en effectief tot de juiste acties en interventies te komen, met als doel en resultaat beter functionerende en prettiger levende mensen.

Eenvoudig

De vragen en keuzes die in de test gemaakt moeten worden, zijn eenvoudig en vragen van de kandidaat om heel erg vanuit zichzelf te antwoorden. 

De uitslag geeft een eenduidig en goed te begrijpen beeld van de drijfveren van de kandidaat, de sterke competenties en van de goed ontwikkelbare competenties.

Snel

De ODC meting kan online in slechts 15 minuten worden afgerond op zowel pc als tablet, in elke browser. De ‘uitslag’ is snel beschikbaar. In sommige situaties is de uitslag meteen beschikbaar en kan de nabespreking meteen starten.

Snelheid geeft de ODC ook in termen van doorbraak in vaste patronen. Uit de praktijk van coaching en groepsinterventies blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Gevalideerd, betrouwbaar en veilig

De ODC profielmeting is innovatief en wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd (gebaseerd op de Archetypen en op de Analytische Psychologie van Jung, met een duidelijke link naar de “Big Five” persoonlijkheidsmeting). De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.

In mei 2018 treedt de AVG in werking. Dit is de Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens. De AVG schrijft voor dat gegevensbescherming ‘in design’ en ‘by default’ is opgenomen in producten en diensten, waarbij databewerkers ‘accountable’ zijn. Door een actief Privacy & Security beleid borgt Odin dat de gegevensbescherming binnen de ODC webdomeinen van haar resellers en klanten op orde is.

ODC ondersteunt op drie gebieden:
1. Strategisch HR
2. Coaching
3. Transitie & leiderschap

ODC Toepassingen - Fluitend naar je werk

1. Strategisch HR

Het is in het belang van iedere organisatie om de natuurlijke kwaliteiten van medewerkers optimaal in te kunnen zetten en te ontwikkelen.

Organisaties zijn gebaat bij zelfbewuste mensen die hun natuurlijke kracht inzetten.

De ODC-meting is hét kompas voor persoonlijke ontwikkeling, het helpt mensen om hun natuurlijke kracht te leven en zichzelf niet te forceren. Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol te zijn en hun essentie te leven.

Het ODC is daarmee de onmisbare “motor” in strategische HR processen. De output van de ODC-meting kent drie strategische HR gebieden, matching, POP en 360° feedback:

ODC Strategisch HDR - Fluitend naar je werk
ODC Matching - Pop - 360 - Fluitend naar je werk

Matching

Bij matching draait het om de afstemming van groene en oranje competenties op de gevraagde functie of rol.

Het idee is, dat een mens nu eenmaal niet alles kan ontwikkelen. Niet alles is maakbaar, “je kunt een koe niet laten blaffen als een hond”. Wanneer de HR professional mensen stimuleert om natuurlijk gedrag en potentie in te zetten, zal de effectiviteit van medewerkers toenemen en het ziekteverzuim dalen.

Hierdoor worden strategische organisatiedoelen beter en duurzamer gerealiseerd. Het ODC ontwikkelkompas kan worden afgestemd op functies, rollen of een context met werkdomeinen.

ODC SHR Matching - Fluitend naar je werk

Persoonlijk ontwikkelplan

In het proces van persoonlijke ontwikkeling gaat het erom, dat mensen hun natuurlijke kracht (groen) benutten en hun natuurlijk potentieel (oranje) ontwikkelen in effectief, groen gedrag

De ODC geeft in het oranje gebied duidelijk de natuurlijke ontwikkelmogelijkheden aan.

ODC Pop - Fluitend naar je werk

360 graden feedback

De 360 graden feedback geeft de mogelijkheid om op eerdere competenties feedback te krijgen van een groep mensen. Zowel management, collega’s, klanten en eventuele eigen medewerkers geven snel hun feedback. Hiervoor kan een Smartphone, tablet of PC worden gebruikt. Wanneer de feedback jaarlijks wordt bijgehouden, kan het ontwikkelpatroon door de jaren heen worden bekeken.

ODC 360 Graden Feedback - Fluitend naar je werk

2. Coaching

Het ODC ontwikkelkompas wordt gebruikt om coaching werkelijk diepgang te geven. De essentie is, dat de ODC aangeeft welke blauwe competenties de ontwikkeling van natuurlijk potentieel (oranje) in de weg staan.

De ODC-gecertificeerde coach gebruikt het expert rapport om inzicht te geven in ontwikkel-blokkades. Wanneer iemand bijvoorbeeld erg controlerend en perfectionistisch is (blauw gedrag), zal hij niet gemakkelijk het ontwikkel-potentieel van delegerend leiderschap ontwikkelen. De coach activeert op basis van inzicht in kwetsbare krachten de natuurlijke ontwikkelmogelijkheden.

ODC Dashboard - Fluitend naar je werk

3. Transitie & Leiderschap

De organisatiecontext is bepalend voor de noodzakelijke competenties voor individu en team. Dit komt tot uiting in de profielen van medewerkers, management en teams. ODC biedt organisaties heldere inzichten door mensen te matchen op deze profielen. Op grond hiervan ontstaat een duidelijke sterkte/zwakte analyse met bijbehorende ontwikkelmogelijkheden. Zo ontstaat inzicht in de “dekkingsgraad” van noodzakelijk gedrag, en kan worden voorspeld wat de bestuurlijke en operationele slagkracht is van de organisatie, nu en in de toekomst.

ODC geeft inzicht in leiderschapsstijlen en managementaspecten. Hierdoor kiezen leiders en managers de meest passende rol.

Of het nu gaat om optimaal functioneren in een managementteam, of het succesvol leiden van een veranderproces, het ODC kompas laat zien welke natuurlijke competenties het meest effectieve gedrag mogelijk maken.

Daarnaast is het meteen duidelijk welke kwetsbare competenties (in blauw) men beter kan overlaten aan anderen. Zo komt een ideale rolverdeling tussen de verschillende managers tot stand.

ODC Leiderschapsstijlen - Fluitend naar je werk

Teams

ODC geeft teams inzicht in wat hun gezamenlijke mogelijkheden zijn. Hiermee wordt duidelijk wat de kracht is van het team en wat de zwakke(re) team-elementen zijn. Bij het aannemen van nieuwe teamleden biedt het de mogelijkheid om na te gaan, welke drijfveren en bijbehorende competenties binnen het team door hem of haar worden versterkt.

ODC Teams - Fluitend naar je werk

Meer weten over de toepassingen van ODC in uw organisatie?

Neem contact op voor de mogelijkheden

Ga naar de inhoud