Hoe betrokken zijn uw werknemers?

Hoe meer een medewerker doet waar hij plezier in heeft en waar hij goed in is, hoe meer betrokken hij is bij uw organisatie. En hoe meer binding uw medewerker heeft met uw organisatie, hoe meer productiviteit voor u als werkgever.

Loopbaanvragen van organisaties kunnen zeer verschillend van aard zijn. Onderstaand enkele actuele kwesties.

Binden en boeien

Wanneer de economie straks weer aantrekt neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Werknemers durven weer te ‘bewegen’. Een positieve ontwikkeling, want mobiliteit bevordert de kennisuitwikkeling tussen bedrijven en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. Werkgevers zullen echter genoodzaakt zijn meer energie te stoppen in personeelsbehoud en het voorkomen van ongewenst verloop.
Werkgevers - Fluitend naar je werk

Vergroten van inzetbaarheid (employability)

Tegelijkertijd zijn organisaties zeer geholpen met breed inzetbare en flexibele medewerkers die zich gemakkelijk aan veranderingen kunnen aanpassen. Wat is de mobiliteitsbereidheid van de medewerker en in welke mate heeft iemand het in zich om te veranderen?

Reorganisatie/fusie

Bij reorganisatie, krimp of fusie moeten medewerkers intern worden herplaatst of uitstromen.

'Fluitend naar je werk' ondersteunt organisaties met de volgende diensten:


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier, telefoonnummer 06 11083126 of e-mail info@fluitendnaarjewerk.nl.
Ga naar de inhoud