Gratis STAP Ontwikkeladvies

Ben jij praktisch opgeleid en denk je wel eens na over je werktoekomst?
En wil je wel eens onderzoeken welke doorgroei/ontwikkel/scholings mogelijkheden er voor jou zijn? Zodat je wellicht een volgende STAP kunt gaan zetten in je loopbaan?

Maak dan gebruik van het gratis STAP Ontwikkeladvies! 

Naast de subsidieregeling voor scholing, het zogenoemde STAP-budget is er nu een tweede regeling in het leven geroepen: het STAP ontwikkeladvies. Minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie voor maximaal 15.000 kosteloze ontwikkeladviezen. Ter waarde van € 700 per traject.

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een subsidieregeling waarmee de overheid mensen helpt die zich willen ontwikkelen om hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

Het is belangrijk dat je er op tijd bij bent. Er geldt namelijk een maximum van 15.000 registraties. Dat lijkt veel, maar bij andere tijdelijke subsidieregelingen, zoals NL leert door, hebben we gezien dat de subsidiepot snel leeg is. De verwachting is dat dit ook nu het geval zal zijn.

Meld je hier aan voor dit gratis loopbaantraject.

Subsidie Lerend Werken - Fluitend naar je werk

Voor wie is het STAP Ontwikkeladvies?

Het STAP ontwikkeladvies is voor iedereen met als hoogst genoten opleiding:

 • Basisonderwijs
 • Vmbo
 • MBO-1 / MBO entree
 • MBO-2
 • Of mensen die geen opleiding hebben afgerond
Heb je een havo- of vwo-opleiding afgerond? Dan kun je geen gebruik maken van deze regeling.
 

Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je bent burger van de EU of een familielid van een burger van de EU.
 • Je bent in de afgelopen twee jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest voor de volksverzekeringen.
 

Inhoud Ontwikkeladvies

Dit traject bestaat uit vier (in principe online) gesprekken met je coach en wordt afgesloten met een persoonlijk ontwikkelplan, waarin acties beschreven staan die jij kunt doen om met plezier te (blijven) werken.

Het volgende komt aan bod:

 • Digitale arbeidsmarktscan
 • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven
 • Persoonsprofiel
 • Toekomstoriëntatie
 • Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.


Hoe kun je gebruik maken van de regeling?
 

Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor aanvragers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de administratieve afhandeling ervan via ‘Fluitend naar je werk’. Je hoeft de subsidie dus niet zelf aan te vragen.

Om gebruik te kunnen maken van het gratis ontwikkeladvies van € 700,- kun je je hier aanmelden.

Het STAP Ontwikkeladvies:

 • is gericht op mensen met als hoogst afgeronde opleiding MBO-2
 • om deelnemers inzicht te geven in relevante ontwikkelkansen en scholingsmogelijkheden
 • wordt uitgevoerd door gekwalificeerde loopbaanprofessionals
Ga naar de inhoud