Doe de unieke ODC meting en neem regie over werk en leven

Odin Development Compass (ODC) Uniek meetinstrument om potentieel zichtbaar te maken

Past deze rol of functie écht bij mij? Is die volgende stap een goed idee? Wat maakt het dat ik energie verlies en dreig vast te lopen? Hoe kan ik fitter en gezonder worden en een burn-out voorkomen? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat is mijn valkuilgedrag? Welke leiderschapskwaliteiten heb ik? Welke opleiding past het best bij mij? Ik loop in elke baan tegen dezelfde obstakels aan. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?

ODC Meting - Fluitend naar je werk

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken

Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.

De ODC meting:

 • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
 • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
 • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
 • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
 • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Focus op natuurlijke talenten

Bijzonder aan de ODC meting is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijk talent en kwetsbare kracht. Sommige competenties zijn niet van nature ontwikkeld en vertegenwoordigen het ervaringsgedrag. Dit zijn competenties, die u zichzelf heeft aangeleerd. Het kost u veel energie, met name onder hoge druk, om deze competenties te leveren en het bijbehorende gedrag te laten zien. U moet hier als het ware voor ‘stretchen’. Wanneer de druk op het werk te groot wordt, kan een stretchgebied een valkuil worden.

ODC toont de essentie in vier kleuren:

Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

Ontwikkelbaar talent
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen. Dit geeft extra energie.

Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.

Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.

Drijfveren - Fluitend naar je werk

Diepgaand

ODC meet, anders dan alle andere (ontwikkel-) assessment instrumenten, ook de onbewuste drijfveren van kandidaten. De diepgang die daarmee bereikt wordt, is een goede voorspeller voor gedrag onder grote druk.

Wie bekend is met diens competenties, eigen sterktes en zwaktes, drijfveren, hoe je reageert onder stress of eigen ‘schaduwkant’, beschikt daarmee ook over handvatten voor succesvol werken en leven. Of het nu gaat om de oriëntatie op of geschiktheid voor een volgende functie of opdracht, het verklaren van het vastlopen in de huidige (werk)omgeving, of het evalueren van de kwaliteiten van een team; ODC biedt hét instrument om snel en effectief tot de juiste acties en interventies te komen, met als doel en resultaat beter functionerende en prettiger levende mensen.

Eenvoudig

De vragen en keuzes die in de test gemaakt moeten worden, zijn eenvoudig en vragen van de kandidaat om heel erg vanuit zichzelf te antwoorden. 

De uitslag geeft een eenduidig en goed te begrijpen beeld van de drijfveren van de kandidaat, de sterke competenties en van de goed ontwikkelbare competenties.

Snel

De ODC meting kan online in slechts 15 minuten worden afgerond op zowel pc als tablet, in elke browser. De ‘uitslag’ is snel beschikbaar. In sommige situaties is de uitslag meteen beschikbaar en kan de nabespreking meteen starten.

Snelheid geeft de ODC ook in termen van doorbraak in vaste patronen. Uit de praktijk van coaching en groepsinterventies blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Persoonlijk ontwikkelplan

In het proces van persoonlijke ontwikkeling gaat het erom, dat mensen hun natuurlijke kracht (groen) benutten en hun natuurlijk potentieel (oranje) ontwikkelen in effectief, groen gedrag.

De ODC geeft in het oranje gebied duidelijk de natuurlijke ontwikkelmogelijkheden aan.

Coaching

Het ODC ontwikkelkompas wordt gebruikt om coaching werkelijk diepgang te geven. De essentie is, dat de ODC aangeeft welke blauwe competenties de ontwikkeling van natuurlijk potentieel (oranje) in de weg staan.

Het expert rapport geeft inzicht in ontwikkel-blokkades. Wanneer iemand bijvoorbeeld erg controlerend en perfectionistisch is (blauw gedrag), zal hij niet gemakkelijk het ontwikkel-potentieel van delegerend leiderschap ontwikkelen. De coach activeert op basis van inzicht in kwetsbare krachten de natuurlijke ontwikkelmogelijkheden.

ODC Pop - Fluitend naar je werk

Investering

De kosten van een ODC meting bedragen € 495-, exclusief BTW. Particulieren betalen € 475,-, inclusief BTW.

Deze bedragen zijn inclusief:

 • Oriënterend/intake gesprek
 • ODC meting
 • ODC terugkoppelingsgesprek van maximaal twee uur
 • ODC drijfverenrapport, inclusief document ‘Volle Potentieel’
 • Gebruik materialen
 • Voorbereidingstijd van de coach


Wil je een afspraak maken voor een ODC meting of wil je meer informatie? Bel 06 11083126, mail info@fluitendnaarjewerk.nl of neem contact op via het contactformulier.

ODC Dashboard - Fluitend naar je werk
Ga naar de inhoud